عیارسنجی ادعای دلسوزی همتی برای معیشت مردم


تهران- ایرنا- همتی در حالی افزایش نرخ ارز و تضعیف معیشت مردم را به دولت متذکر شده که گویا فراموش کرده خود و همکارانش، نه تنها هیچ اقدامی برای بهبود قدرت خرید از دست رفته مردم در پی جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارز نکردند، بلکه سرمایه میلیون‌ها نفر از مردم در بورس برای جبران کسری بودجه و ناکارآمدی دولت گذشته غارت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970343/%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری