عملیاتی‌ترین مرحله توافقات ایران و چین کلید خورد


تهران – ایرنا – وزیر اقتصاد و دارایی گفت: عملیاتی‌ترین مرحله تعاملات ایران و چین در سفر معاون اول به شانگهای کلید خورد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85284206/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری