عملکرد کم‌سابقه دولت سیزدهم در پرداخت بودجه عمرانی/ سهم تخصیص نقدی به ۸۵ درصد رسید


تهران- ایرنا- پرداخت بودجه عمرانی از ۸۷ همت در سال ۹۹ با افزایش بیش از ۱۰۰ درصد به ۱۷۶ همت در سال ۱۴۰۰ رسید و در سال ۱۴۰۱ نیز با تخصیص ۲۸۸ همت اعتبارات عمرانی تحقق ۱۱۰ درصدی نسبت به اعتبارات مصوب را نشان می‌دهد که اقدام مهم دولت سیزدهم در تاریخ بودجه‌ریزی کشور کم‌سابقه بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120149/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری