عملکرد موفق دولت سیزدهم در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با استفاده از درآمدهای مالیاتی

عملکرد موفق دولت سیزدهم در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با استفاده از درآمدهای مالیاتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت سیزدهم از طریق اجرای اقداماتی در راستای اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور توانست به افزایش درآمدهای مالیاتی‌اش بپردازد. در این چارچوب، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و کشف مودیان در دستور کار بود؛ بنابراین، مقابله با فرار مالیاتی با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

افزایش درآمدهای مالیاتی دست دولت را بازتر کرد تا به ارائه خدمات بیشتر به مردم بپردازد؛ در همین راستا، درآمدهای مالیاتی در امور زیربنایی همچون بهداشت و درمان به کار افتاد.

اقداماتی همچون افتتاح چهار بیمارستان در ۹۰ روز اخیر، اتمام پروژه‌های نیمه تمام بهداشتی و بهره‌برداری از ۱۷ هزار تخت بیمارستانی طی سی و سه ماه گذشته به پشتوانه درآمدهای مالیاتی انجام شد. این پروژه‌ها که در راستای حمایت از خانواده‌ها به لحاظ بهداشت و درمان است، بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و اثر بالایی در بهبود شرایط مردم دارد.

اصلاح نظام مالیاتی کشور در دولت سیزدهم

آرمان خالقی، نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به این موضوع که حکمرانی شایسته در کشور و مطالبه‌گری مردم از دولت نیازمند گسترش چتر مالیاتی توسط دولت است، اظهار کرد: لازم است تمامی فعالان اقتصادی تحت چتر مالیاتی کشور قرار داشته باشند و بابت فعالیت اقتصادی‌ای که انجام می‌دهند، مالیات بپردازند.

وی ادامه داد: اینکه از طریق مالیات ستانی صحیح از همگان بر مبنای درآمدشان عدالت اجتماعی را در کشور محقق کنیم، یک اصل است. قاعدتاً باید در کشور به این نقطه برسیم که مالیات عادلانه را از همه اخذ کنیم و چتر مالیاتی همه فعالیت‌های اقتصادی کشور را در بر بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: تمرکز بر مالیات ستانی به نحوی که همگان متناسب با درآمدشان مالیات بپردازند و فرار مالیاتی به حداقل ممکن برسد، یک ضرورت است. اقداماتی در زمینه اصلاح نظام مالیاتی کشور در دولت سیزدهم به انجام شد که موفقیت‌هایی هم به دست آمد؛ البته هنوز به طور کامل فرار مالیاتی به صفر نرسیده است.

خالقی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از روش‌ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی بر مبنای افزایش پایه‌های مالیاتی و شناسایی مبانی مالیاتی جدید است. دریافت مالیات از همگان و هزینه‌کرد آنها در محل‌های صحیح می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. کنترل هزینه‌های دولت نیز باید در کنار این روندها در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: استفاده از درآمدهای مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهداشت و درمان به مردم جزو عملکردهای موفق حاکمیت است و به پایان رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه بهداشتی در دولت سیزدهم، رایگان شدن درمان کودکان زیر ۷ سال و بهره‌برداری از ۱۷ هزار تخت بیمارستانی مثبت ارزیابی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: معمولاً یک سری پروژه‌ها توسط دولت‌ها شروع می‌شود و با تعریف پروژه‌های جدید و یا تمام شدن عمر دولت، فرصت تکمیل این پروژه‌ها وجود ندارد. تکمیل این پروژه‌های نیمه تمام در دولت سیزدهم در حوزه بهداشتی با استفاده از درآمدهای مالیاتی مثبت ارزیابی میشود و اقدام درستی صورت گرفته است.

اختصاص ۴درصد از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌های

خالقی گفت: تمرکز دولت سیزدهم بر حمایت از یک سری بیماری‌های خاص نیز اقدام مثبت دیگری است که در زمینه بهداشت و درمان صورت گرفت. توسعه بیمه‌های درمانی برای افرادی که تحت شمول قرار نمی‌گرفتند نیز اقدام خوبی بود که در دولت سیزدهم انجام شد.

وی ادامه داد: ۴درصد از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌های تخصیص داده شده است تا در راستای ارائه خدمات به مردم از آن استفاده کنند. این منبع درآمدی خوبی است و به شهرداری‌ها در انجام وظایفشان کمک می‌کند؛ به نظر می‌رسد، اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها منطقی است.

خالقی گفت: شاید برای برخی از مردم این سوال پیش بیاید که چرا باید مبلغ بیشتری روی کالاها بپردازند و درآمدش به شهرداری‌ها اختصاص یابدکه در پاسخ باید یادآوری کرد شهرداری‌های از محل این درآمدها به اعطای خدمات شهری به شهروندان می‌پردازند و در نهایت مبالغ برای مردم هزینه می‌شود. شوراها باید در زمینه هزینه‌کرد مبالغی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، پاسخگو باشند که در کجا این منابع هزینه می‌شود.

اقدام درست دولت سیزدهم برای استفاده از مالیات‌ها برای ارائه خدمات به مردم

نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها نباید فقط به منابع درآمدی حاصل از مالیات بر ارزش افزوده متکی باشند و باید دیگر منابع درآمدی را هم مدنظر داشته باشند و به طور کلی به اعمال انضباط مالی متعهد باشند.

وی در پایان تاکید کرد: در دولت سیزدهم به درستی منابع درآمدی حاصل از مالیات‌ها در زمینه بهبود ارائه خدمات به مردم، اتمام پروژه‌های بهداشتی و حمایت از خانوارها در زمینه بهداشت و درمان هزینه شد که لازم است این روندهای درست در دولت بعدی نیز در دستور کار باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85533892/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87