عملکرد مطلوب بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و اجرای سیاست‌ها


تهران-ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه سال گذشته بانک مرکزی از توان خود برای مدیریت بازار ارز استفاده کرد و توانست کارنامه خوبی داشته باشد، گفت: بانک مرکزی در سال گذشته موفق شد برای اولین بار موسسات مالی و اعتباری مشکل‌زا را به گونه‌ای ساماندهی کند که مشکلی به وجود نیاید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85432909/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری