علیزاده: تعارض منافع شدیدی در مدیران بانک مرکزی وجود دارد  

محسن علیزاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: تعارض منافع شدیدی که در بین مدیران بانک مرکزی وجود دارد، اجازه نظارت دقیق و صحیح را به آن‌ها نمی‌دهد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس از وجود تعارض منافع در بین مدیران بانک مرکزی انتقاد کرد. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050402788/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

وی با بیان اینکه این تعارض منافع در سطوح بالای بانک مرکزی وجود دارد، افزود: به طور مثال بیش از ۵۰ درصد از سهام یک پلتفرم بانکی که وظیفه استعلام مشتریان بانک را به عهده دارد متعلق به یکی از مدیران بانک مرکزی است.

علیزاده ادامه داد: این تعارض منافع باعث عدم نظارت صحیح در انجام امور بانک‌ها شده و در نتیجه بانک مرکزی نمی‌تواند نظارت دقیقی بر عملکرد بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی داشته باشد.