علیزاده: تعارض منافع شدیدی در مدیران بانک مرکزی وجود دارد  

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس از وجود تعارض منافع در بین مدیران بانک مرکزی انتقاد کرد. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050402788/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

محسن علیزاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: تعارض منافع شدیدی که در بین مدیران بانک مرکزی وجود دارد، اجازه نظارت دقیق و صحیح را به آن‌ها نمی‌دهد.

علیزاده ادامه داد: این تعارض منافع باعث عدم نظارت صحیح در انجام امور بانک‌ها شده و در نتیجه بانک مرکزی نمی‌تواند نظارت دقیقی بر عملکرد بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی داشته باشد.

وی با بیان اینکه این تعارض منافع در سطوح بالای بانک مرکزی وجود دارد، افزود: به طور مثال بیش از ۵۰ درصد از سهام یک پلتفرم بانکی که وظیفه استعلام مشتریان بانک را به عهده دارد متعلق به یکی از مدیران بانک مرکزی است.