«علیرضا رضوانپور» مدیرکل نظارت بر ذیحسابی‌ها شد


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی علیرضا رضوانپور را به سمت مدیر کل نظارت بر ذیحسابی‌ها منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012369/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B0%DB%8C%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری