علت ناترازی بانک‌ها و راه‌های برون‌رفت از آن چیست؟/ اصلاح نظام بانکی ضروری است


تهران- ایرنا- کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت و اقتصاد دستوری را از عوامل موثر بر ناترازی بانک‌ها می‌دانند و راه‌های برون‌رفت از آن را شفاف صورت‌های مالی، اصلاح نظام بانکی، برداشتن تکالیف تکلیفی بانک‌ها عنوان کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85214732/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری