علت تاخیر در پرداخت حقوق معلمان / کل مبلغ مصوب در قانون رتبه‌بندی معلمان پرداخت شد


تهران – ایرنا – علت تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان و فرهنگیان، اختلاف محاسبات وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062479/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری