عضویت در گروه بریکس یک فرصت برای ایران

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060301578/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

محمد خطیبی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در شرایط فعلی در دنیا کشوری نمی تواند به تنهایی مسائل اقتصادی خود را حل کند، گروه هایی که تشکیل می شوند کمک می کنند که اقتصادها مکمل یکدیگر باشند و به یکدیگر کمک کنند، اظهار کرد: عضویت در گروه های مختلف می تواند با یک جانبه گرایی که کشورهای غربی داشتند، مقابله کند.

وی با اشاره به ارتباط مناسب ایران با این دو کشور و تاثیرات این موضوع در توسعه اقتصادی، گفت: باتوجه به روابط مناسب می توانیم بازارها را گسترش دهیم، در ایام اخیر نیز صادرات ایران به چین افزایش پیدا کرده و امیدواریم این اتفاق در هند نیز رقم بخورد و به اندازه قبل از تحریم ها بتوانیم تولید و صادرات داشته باشیم.

خطیبی با بیان اینکه همکاری ایران با کشورهای مستقل منهای کشورهای غربی می تواند موجب توسعه ارتقای اقتصاد شود، گفت: در گروه بریکس دو کشور مصرف کننده بزرگ چین و هند وجود دارد که تقاضای مصرف آن ها رو به افزایش است و می تواند یک بازار مناسب برای کشورهای تولیدکننده باشد.

وی با تاکید بر اهمیت عضویت ایران در گروه های مختلف، گفت: قطعا این موضوع می تواند موجب شود با کشورهای مختلف ارتباط بیشتری داشته باشیم و از اقتصاد غرب بی نیاز شویم، در این شرایط تاثیر تحریم ها نیز کاهش می یابد.

نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به توسعه بازارهای انرژی ایران پس از عضویت در این گروه، گفت: چنانچه سرمایه گذاری های خارجی برای رفع نیازهای پروژه های صنعت نفت رقم بخورد و طبق گفته های وزیر نفت بتوانیم نیاز ۲۰۰ میلیاد دلاری صنعت نفت را برطرف کنیم، شاهد ارتقای این صنعت خواهیم بود البته باید توجه داشت که این مبلغ را نمی توان صرفا از داخل تامین کرد و نیازمند سرمایه خارجی نیز هستیم.

به گفته خطیبی، کشورهای خارجی می توانند در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنند و از منافع آن نیز برخوردار شوند که عضویت در این سازمان ها می تواند در این موضوع نیز نقش داشته باشد تا سهم سرمایه خارجی هم افزایش یابد.

نماینده سابق ایران در اوپک گفت: عضویت ایران در گروه بریکس می تواند نتایج خوبی را برای توسعه اقتصادی ایران رقم بزند و این موضوع می تواند یک فرصت برای کشور ما تلقی شود.

نماینده سابق ایران در اوپک افزود: نه تنها بریکس بلکه اگر بتوانیم در سازمان های دیگر نیز عضو شویم می توانیم شاهد اثرات مثبت آن باشیم؛ موضوعی که اکنون نیز در دولت سیزدهم درحال تحقق است و می توان در آینده اثرات مثبت آن را مشاهده کرد.