عضویت در بریکس سبب توسعه تجارت و رشد اقتصادی ایران می‌شود


تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی گفت: عضویت ایران در بریکس به توسعه تجارت و صادرات، تقویت کریدوری شرق- غرب و شمال- جنوب منجر می‌شود و سبب رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215458/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری