عضویت ایران در پیمان شانگهای پلی برای عبور از تحریم‌ها است


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: عضویت ایران در پیمان شانگهای برای ایران مزیت‌های اقتصادی در بخش‌های حمل و نقل و تجارت خارجی یعنی واردات و صادرات دارد و در مسیری برای خنثی‌سازی شرایط تحریمی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85261050/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری