عضویت ایران در بریکس سبب توسعه روابط تجاری و افزایش صادرات می‌شود


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عضویت ایران در بریکس سبب تسهیل مبادلات تجاری و افزایش درآمد کشور خواهد شد، گفت: پیوستن ایران به این گروه در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه روابط اقتصادی است که توسعه صادرات را به دنبال دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85210458/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری