عزم دولت سیزدهم برای اتمام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام


تهران- ایرنا- تکمیل طرح‌های ناتمام و نیمه‌تمام عمرانی یکی از دغدغه‌های اصلی دولت سیزدهم بوده که به عنوان یک اقدام تحولی به صورت جدی پیگیری شده است و انتظار می‌رود که بخش زیادی از طرح‌های ناتمام و یا نیمه‌تمام در یک یا دو سال آتی به بهره‌برداری برسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220774/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری