عزم جدی ایران برای استفاده از ظرفیت‌های بریکس


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصاد و دارایی در دیدار با رییس جمهور تاتارستان با اشاره به میزبانی کازان از اجلاس آتی بریکس گفت: جمهوری اسلامی ایران اخیرا مراحل پیوستن به این پیمان را آغاز کرده و در وزارتخانه، برنامه‌ها و اقدامات جدی برای استفاده از این ظرفیت‌های جدید آغاز شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85387156/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری