عرضه ۳ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی در مزایده سراسری الکترونیکی


تهران- ایرنا- معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: حدود سه هزار میلیارد تومان کالا در مزایده شماره ۲۶۹ این سازمان شامل ماشین آلات راهسازی، خودروهای سنگین و خودروهای سبک عرضه می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85152384/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C