عرضه ۳۶۵ خودروی اموال تملیکی با روش مزایده


 تهران- ایرنا- مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران با اشاره به وضعیت ۳۵۶ خودرو در انبارهای اموال تملیکی استان تهران، گفت: این خودروها با تاییدیه سازمان استاندارد و محیط زیست در با روش مزایده زیر نظر ستاد الکترونیک دولت عرضه می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232675/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B3%DB%B6%DB%B5-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری