عرضه ۲۹۲ ملک در نخستین مزایده ۱۴۰۳ اموال تملیکی/ املاک مفسد بزرگ اقتصادی به فروش گذاشته شد


تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره و معاون امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در نخستین مزایده املاک و مستغلات سال ۱۴۰۳ سازمان، ۲۹۲ ملک به فروش گذاشته شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85448041/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B2%DB%B9%DB%B2-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری