عرضه بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال کالا در مزایده فوق‌العاده اموال تملیکی تهران


تهران- ایرنا- معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ۶۲ دسته کالا به ارزش افزون بر ۲۳۰ میلیارد ریال در مزایده الکترونیک و فوق‌العاده اداره کل اموال تملیکی استان تهران عرضه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012068/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری