عدم توجه به مصرف بهینه انرژی، کشور را به وارد کننده تبدیل می‌کند


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس سازمان برنامه و بودجه خواستند تا مدیریت بهینه مصرف انرژی در کشور جدی گرفته شود و هشدار دادند در صورت ادامه این وضعیت به صادر کننده، حامل های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و غیره تبدیل خواهیم شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85199408/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری