عدالت در سهم مالیات استان‌ها لحاظ شده است


زنجان – ایرنا – معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی به موضوع سهم استان‌ها در پرداخت مالیات اشاره کرد و گفت: در این خصوص سعی شده تا عدالت بین استان‌ها لحاظ شود و سهم آنها با کارشناسی‌های دقیق و تفصیلی، متناسب با ظرفیت‌ها باشد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85049671/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری