عبور از بحران بدهی در دولت سیزدهم/ رشد شدید بدهی‌ها در دولت قبل


تهران- ایرنا- آخرین آمارهای مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد روند فزاینده بدهی‌های دولت کنترل شده به طوری که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در پایان پاییز ۱۴۰۲ به حدود نصف رقم ثبت شده در شروع به کار دولت سیزدهم رسیده است؛ در حالی که در دولت قبل شاهد رشد شدید بدهی‌ها

منبع: https://www.irna.ir/news/85464265/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری