عبدالملکی: مردم ایران باید از منافع مناطق آزاد بهره‌مند شوند


بندرعباس – ایرنا – مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در راستای منافع مردم، گفت: استفاده کامل از ظرفیت مناطق آزاد، رونق اقتصادی و رضایت‌مندی مردم را به دنبال دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035174/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری