عادلانه‌تر شدن بهره‌مندی از تسهیلات بانکی در دولت سیزدهم به روایت آمار


تهران- ایرنا- طبق گزارش جدید بانک مرکزی، در مرداد ماه امسال رقم مانده تسهیلات استان تهران، ۱۴۸ برابر مانده تسهیلات کهگیلویه بوده است که در مقایسه با نسبت ۲۱۲ برابری در اردیبهشت سال ۱۴۰۰، عادلانه‌تر شدن بهره‌مندی استان‌ها از تسهیلات بانکی در دولت سیزدهم را نشان می‌دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229706/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری