ظرفیت ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی به ظرفیت هزار هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: رقمی که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شد، حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و اگر سقف بودجه ۲ هزار میلیارد تومان باشد این نسبت برای سال بعد به ۳۷ درصد می‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969140/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری