ظرفیت پارکینگ‌های مهرآباد پر شد/ مسافران از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند

با توجه به پُر شدن فضای پارکینگ‌های خودرو در فرودگاه مهرآباد، مسئولان توصیه کردند مسافران تا حد امکان به جای استفاده از خودروی شخصی، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به پُر شدن فضای پارکینگ‌های خودرو در فرودگاه مهرآباد، مسئولان این فرودگاه بین‌المللی از مسافران نوروزی خواستند تا برای سهولت در دسترسی به فرودگاه، تا حد امکان به جای استفاده از خودروی شخصی، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد ظرفیت پارکینگ‌های این فرودگاه پر شده است.

ظرفیت پارکینگ‌های مهرآباد پر شد/ مسافران از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403010703052/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87