ظرفیت جهانی جدید تجدید پذیرها امسال یک سوم رشد می‌کند

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031509335/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اعلام کرد ظرفیت جدید نیروی تجدیدپذیر در سطح جهانی در سایه سیاستهای دولتی قوی‌تر و نگرانیها پیرامون امنیت انرژی، امسال یک سوم رشد می‌کند.

در اروپا، رشد انرژی تجدیدپذیر در قلب واکنش این بلوک به بحران انرژی پس از آغاز جنگ اوکراین قرار دارد. تدابیر سیاست جدید همچنین به رشد ظرفیت قابل توجه در آمریکا و هند طی دو سال آینده کمک خواهد کرد.

با این حال، رشد بیشتر در سال ۲۰۲۴ به این بستگی خواهد داشت که آیا دولتها می‌توانند حمایت سیاستی بیشتری را برای پرداختن به چالش‌ها در خصوص مجوزدهی و طراحی مناقصه‌های ظرفیت فراهم کنند.

بر اساس گزارش رویترز، سرمایه‌گذاری بیشتر در ارتقای شبکه‌ها برای یکپارچه کردن حجم بالاتر تجدیدپذیرها در سیستم‌های برق نیز ضروری است.

آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد: انتظار می‌رود چین در حدود ۵۵ درصد از رشد جهانی ظرفیت نیروی تجدیدپذیر در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ سهیم باشد.

به گزارش ایسنا، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش “بازار انرژی تجدیدپذیر” اعلام کرد ظرفیت جدید تجدیدپذیرها در سطح جهانی، امسال به میزان ۱۰۷ گیگاوات رشد خواهد کرد که بزرگترین رشد ظرفیت تاکنون خواهد بود و به بیش از ۴۴۰ گیگاوات خواهد رسید. انتظار می‌رود سال آینده ظرفیت جهانی برق تجدیدپذیر، به ۴۵۰۰ گیگابایت رشد کند که معادل مجموع تولید نیروی چین و آمریکا با یکدیگر است.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی اظهار کرد: خورشیدی و بادی، پرچمدار توسعه سریع اقتصاد انرژی جهانی جدید هستند. امسال جهان میزان بالای کم سابقه‌ای از ظرفیت نیروی تجدیدپذیر را به سیستم‌های برق اضافه خواهد کرد که بیش از مجموع ظرفیت آلمان و اسپانیا به اتفاق یکدیگر خواهد بود.

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، رشد ظرفیت فتوولتائیک خورشیدی، دو سوم از رشد امسال ظرفیت تجدیدپذیرها را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌رود روند رشد آن در سال ۲۰۲۴ ادامه پیدا کند.

قیمت بالای برق هم عامل رشد سریع تر فتوولتائیک خورشیدی پشت بامی بوده است. پیش بینی می‌شود ظرفیت جدید نیروی بادی در سال ۲۰۲۳ بر مبنای سال به سال، تقریبا ۷۰ درصد رشد کند که به دلیل تکمیل پروژه‌هایی خواهد بود که به دلیل محدودیتهای کرونایی در چین و مسائل زنجیره تامین در آمریکا و اروپا به تاخیر افتاده بودند.