ظرفیت جابه جایی کالا در کشور با ورود کامیون های جدید ۲۰ هزار تن افزایش می یابد


تهران- ایرنا- معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باتوجه به تعداد کامیون های جدید الورود به ناوگان حمل و نقل بار کشور، میزان ظرفیت جابه جایی کالا در سطح کشور ۲۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194031/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری