طرح مالیات بر عایدی سرمایه نقدینگی‌های سرگردان را به سمت تولید می‌برد


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه نقدینگی‌های سرگردان را از سمت فعالیت‌های غیر مولد به سمت تولید سوق می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981794/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری