طرح مالیات بر عایدی سرمایه عدالت مالیاتی را در جامعه ایجاد می‌کند


تهران- ایرنا- طرح مالیات بر عایدی سرمایه باگذشت ۲ سال معطلی در مجلس شورای اسلامی زمینه سوداگری در بازارهای خودرو، ارز و مسکن را فراهم کرده که این امر منجر به انتقاد کارشناسان اقتصادی نسبت به معطل ماندن این طرح در مجلس شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972597/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری