طرح مالیات بر عایدی سرمایه جلوی دلال‌بازی‌ها را می‌گیرد


تهران- ایرنا-نایب رییس انجمن اقتصاد ایران با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه جلوی دلال‌بازی را می‌گیرد و سرمایه را به سمت تولید سوق می‌دهد، گفت: این طرح حدود هفت سال است که در مجلس مطرح شده اما عده‌ای با فشار و نظرهای غیر کارشناسی شده اجازه تصویب آن را نمی‌دهند و بر سوداگری دامن می‌زنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085743/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری