طرح مالیات بر عایدی سرمایه از ابزارهای تنظیم‌گری اقتصاد است


تهران- ایرنا- رییس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از جنبه های تنظیم‌گری اقتصاد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که دارایی های غیر مولد و منابع را به سمت تولید سوق می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975977/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری