طرح مالیات بر سوداگری سیاست دولت در برخورد با سفته‌بازی است


تهران- ایرنا – عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مالیات بر سرمایه کسب درآمد برای دولت نیست، بلکه برای جهت‌دهی و سیاست‌گذاری در تنظیم بازار و جلوگیری از سفته بازی و سوداگری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022389/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری