طرح مالیات بر سوداگری برای جلوگیری از سفته‌بازی باید اجرایی شود/ راهی جز اجرای این طرح نداریم


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از سفته‌بازی باید طرح مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود، گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه با اهتمام و پیگیری دولت سیزدهم و با تعامل نمایندگان در مجلس یازدهم به تصویب می‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022418/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری