طرح «تامین پایدار غذای اساسی» دولت سیزدهم، از مبانی تا جزئیات


تهران- ایرنا- طرح «تامین پایدار غذای اساسی» یکی از طرح‌های اولویت دار دولت است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد که افزایش تولید و کاهش وابستگی وارداتی در ۵ کالای منتخب، تنوع مبادی واردات به سمت کشورهای هدف و متنوع سازی مصارف ارزی آن و افزایش تولید مرغ با نژاد آرین از محورهای اصلی این طرح است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060954/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری