طرح‌های اقتصاد مقاومتی کرمان با ۴۴ هزار میلیاردتومان طبق موعد در مدار تحقق است


کرمان – ایرنا – حجم سرمایه‌گذاری صرف شده برای ۳۹۶ پروژه اقتصاد مقاومتی کرمان تاکنون درحالی افزون بر ۱۶ هزار میلیارد تومان و کل سرمایه موردنیاز تا افتتاح آنها بیش از ۴۴ هزار میلیاردتومان اعلام می‌شود که روند اجرای آنها نیز در سال جاری طبق موعد و برنامه در حال انجام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965935/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B4%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری