ضریب جینی در سال اول دولت سیزدهم کاهش یافت

بر اساس آمار جدید مرکز آمار، ضریب جینی در سال ۱۴۰۰ به عنوان اولین سال عملکرد دولت سیزدهم به ۳۹۳ هزارم کاهش یافت.

ضریب جینی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم افزایش چشمگیری داشت، این در حالی بود که در دولت‌های نهم و دهم با کاهش ضریب جینی و رسیدن آن به کمترین رقم پس از انقلاب مواجه بودیم.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، پیش‌بینی می‌شود امسال نیز ضریب جینی با شدت بیشتری کاهش یابد که نشاندهنده بهبود توزیع درآمد در دولت سیزدهم پس از ۸ سال ناکارآمدی در دولت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84855136/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

به گزارش ایرنا، شاخص ضریب جینی عددی بین صفر و یک است. هر چه این عدد به صفر نزدیک‌تر باشد، بیانگر بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی است.

دولت حسن روحانی بدترین عملکرد را در زمینه توزیع برابر درآمد داشت و در هشت سال گذشته ضریب جینی بیش از دولت‌های قبل افزایش یافت.

ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹٫۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری