ضرورت شفاف سازی و سالم سازی در حوزه رمزارزها/ از اقدام‌های فسادزا در قالب پولی، تجاری و یا ارزی

وی اظهار داشت: رمرزارزها یا رمزارزش ها امروز قابلیت های متفاوتی مبتنی بر مفاد برنامه دولت دارند که ضروری است از بعد سرمایه گذاری، تحقیق  و توسعه و تولید علم و فناوری نگاه جدید به آن داشته باشیم و کشور را در منطقه برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تحقیق برای کاربرد فناوری های دفتر کل توزیع شده برتر کنیم.

شاه ویسی ضمن این که می گوید نمی توان چشم را روی رمزارزها بست این را هم گفت بازاری که مشاهده پذیر و قاعده پذیر و نگهداری و معامله آن قابل اندازه گیری است باید شناسایی شود.

ساسان شاه ویسی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: در این حوزه چالش های بزرگی هم از جمله ضعف در مدیریت کلان رمزارزها و مخاطره بالای سرمایه گذاری مردم در این بازار همانند بازار سرمایه را داریم.

شاه ویسی که نگاه ایجابی به مقوله رمزارزها دارد با تاکید بر ضرورت استفاده و بهره مندی از ظرفیت های راهبردی در حوزه پرداخت و تبادل داخلی و بین المللی اظهار داشت: اصرار دارم کارگروه اقتصاد دیجیتال که در دولت تعریف شده و مسوول تکفل این حوزه با حضور بیش از ۱۵ دستگاه اعم از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صمت است همه باید دست به دست هم دهند و البته بخش خصوصی و سازنده و مولد را درگیر کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84946491/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D8%A7

وی تاکید کرد: باید از حالت انفعالی و دستوری و سلبی کردن کارها و کانال کشی ها خارج شویم. این که تنها روی استخراج رمزارزها متمرکز شویم کار اشتباهی است. باید تمام ابعاد فناوری زنجیره بلوکی مورد نظر قرار گیرد و فکر می کنم به خدمات مبتنی بر پایگاه های استنادپذیر متمرکز که به خدمات توزیع شده مبتنی بر دفتر کل توزیع شده می تواند بپردازد و از رویکردهای تخصصی این حوزه است باید بیشتر پرداخته شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به قانونی شدن استخراج رمرزارها در کشور گفت: دستگاه هایی که در مزرعه های ارز دیجیتال فعالیت می کنند می تواند بستری را فراهم می کند که منجر به ارزش افزوده بالا شود.

شاه ویسی گفت: جریان پولی ما بویژه در حوزه بین الملل تحریم پذیر و تحریم پذیر است لذا به نظر می رسد در مبادلات پولی دو جانبه یا چند جانبه هر ابزاری از جمله فناوری های نوآور مانند فناوری کل دفتر توزیع شده می تواند کمک کند و اتفاق هایی را صورت دهد.

به گفته کارشناس اقتصادی، البته در این حوزه به شکل مشکوک یا مبهم مبادلات و معاملاتی هم صورت می گیرد که این ها نیز باید شناسایی شود. 

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری