ضرورت تعامل بین‌دستگاهی برای رفع موانع اجرای پروژه‌ نهضت ملی مسکن

به گفته مسعود بیات‌منش دبیر جلسه شورای مسکن استان تا پایان امسال ۱۵ هزار واحد به پیمانکار تحویل خواهد شد و پنج هزار واحد هم برای ادامه ساخت به متقاضیان واگذار می‌شود.

در این نشست آخرین وضعیت پروژه‌های ساخت مسکن در استان مورد بررسی قرار گرفت.‌

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111410700/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C

تاکنون زمین برای ساخت حدود ۱۰۰ هزار واحد در خوزستان تامین شده است و مراحل دیگر همچون طراحی، تفکیک، مصوبات کمیسیون ماده پنج، کارگروه زیربنایی و الحاق محدوده در حال انجام است به دنبال آن ساخت مسکن و تحویل آنها به مردم انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از استانداری خوزستان، استاندار خوزستان در این نشست بر تسریع در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن و ضرورت تعامل بین دستگاهی جهت رفع موانع اجرایی تاکید کرد.

ایسنا/خوزستان استاندار خوزستان بر تسریع در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن و ضرورت تعامل بین دستگاهی جهت رفع موانع اجرایی تاکید کرد.

نشست شورای مسکن استان امروز، ۱۴ بهمن ماه به ریاست علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان برگزار شد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری