ضرورت تدوین سند خلأهای فناوری در بخش آبزیان و شیلات

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050402913/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA

 وی تهیه سند خلأهای فناوری در بخش آبزیان و شیلات را نیز دیگر ضرورتی دانست که باید در این حوزه به شکل جدی دنبال شود.

حسینعلی عبدالحی، عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نیز در خصوص بندهای شیلاتی سند امنیت غذایی که توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، سخن گفت و ادامه داد: همسو کردن برنامه‌های توسعه شیلات با برنامه‌های ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی یک ضرورت است.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی بر ضرورت تدوین سند خلأهای فناوری در بخش آبزیان و شیلات تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، کاظم خاوازی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی در نشست تخصصی زنجیره ارزش شیلات که با هدف بررسی وضعیت موجود و نیازهای آینده این صنعت برگزار شد، با اشاره به اینکه رشد صنعت شیلات به یک همکاری همه‌جانبه نیازمند است، گفت: یکی از اولویت‌ها در این حوزه تبیین پروژه‌های جریان‌ساز اقتصادی بزرگ در بخش شیلات است.

به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در ادامه این نشست، رضا عسگری، مدیر عامل یکی از شرکت‌های فناور نیز به بررسی وضعیت موجود، کاستی‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی و طرح‌های نوآورانه جهت توسعه زنجیره‌های ارزش آبزی‌پروری و اقتصاد دریا پرداخت.

خاوازی ادامه داد: توسعه زنجیره‌های ارزش‌آبزی پروری و توانمندسازی جوامع روستایی با رویکرد آبزی‌پروری در آبهای شور را نیز باید در اولویت قرار دهیم.  

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری