ضرورت برگزاری نشست‌های روشنگری برای رمزگشایی از نقش دشمنان در اغتشاشات اخیر


تهران- ایرنا- معاون توسعه مدیریت و منابع و رئیس شورای فرهنگی وزارت اقتصاد در جلسه این شورا بر برگزاری نشست‌های روشنگری برای خنثی سازی دسیسه‌های دشمنان در ایجاد اغتشاشات اخیر تأکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970254/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری