صیانت از حقوق مودیان با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در اولویت است


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر صیانت از حقوق مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تأکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961861/%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری