صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مودیان از مرز ۶۸ میلیون گذشت


تهران- ایرنا- سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، ۷۶۰ مودی صورتحساب‌های الکترونیکی خود را به سامانه مودیان ارسال کردند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85075196/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B6%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری