صندوق کارآفرینی امید با پرداخت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات در کشور رکورد زد


مشهد- ایرنا- معاون توسعه کسب و کار صندوق کارآفرینی امید گفت: این صندوق در ۶ ماهه نخست امسال، معادل تسهیلات پرداخت شده در یک سال گذشته یعنی حدود پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که این رقم تا کنون بی‌سابقه بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957022/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری