صندوق توسعه ملی آماده اجرای عملیات قانون تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها است


تهران- ایرنا- عضو هیات عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی با بیان اینکه صندوق آماده اجرای عملیات قانون تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها است، گفت: در جلسات هیات امنای صندوق توسعه ملی، تحویل روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت به واحدهای تولیدی دارای حداقل ۸۰ درصد ظرفیت تولید، ابلاغ شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85165553/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7