«صنایع» شاگرد اول رشد اقتصاد در سال ۱۴۰۱


تهران- ایرنا- رشد ۹ ماهه بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ طبق گزارش بانک مرکزی معادل ۸ درصد و طبق گزارش مرکز آمار معادل ۵.۱ درصد بوده است که نشان می‌دهد بخش صنعت کشور در سال ۱۴۰۱ بسیار سریعتر از میانگین اقتصاد کشور رشد کرده و عملا پیشران اقتصاد کشور در این سال بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061344/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری