صعود دارایی عربستان – ایسنا

سهم سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک بین‌المللی نسبت به سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۰ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۰ درصد صعود کرد اما سهم سهام عربستان سعودی در دارایی‌های تحت مدیریت با هشت درصد افزایش سالانه به ۳۲ درصد رسید.

صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی اعلام کرد که دارایی‌های ناخالص تحت مدیریت آن به ۲.۲ تریلیون ریال افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی گزارش کرد که دارایی‌های ناخالص تحت مدیریت آن به ۲.۲ تریلیون ریال یا کمی بیش از ۵۹۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.

در سال ۲۰۲۲، زیان ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و کل زیان وارد شده صندوق به ترتیب به ۱۱.۱ میلیارد دلار و ۱۵.۶ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۱۹ میلیارد دلار درآمد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و ۲۵.۴۷ میلیارد دلار از کل درآمد ثبت شده در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت.

درآمد کل صندوق به میزان ۲۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت.

گزارش سالانه صندوق همچنین نشان داد که سرمایه‌گذاری‌های محلی صندوق نزدیک به ۴۶۰ میلیارد دلار بوده، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های خارج از عربستان سعودی در مجموع بیش از ۱۳۵ میلیارد دلار ثبت شده است.

این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۱، ۱۳ درصد بیشتر است.

​انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051609328/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86