صدور ۳۶۵ هزار مجوز کسب و کار توسط درگاه ملی مجوزها/ مجوزهای کاغذی حذف شد


تهران- ایرنا- رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور ۳۶۵ هزار و ۷۰ مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها و تسهیل برای صدور مجوزها خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123464/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B3%DB%B6%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری