صدور ۳۰۲ هزار مجوز غیرحضوری از طریق درگاه ملی مجوزها


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: ۸۰۷  هزار و ۶۷۹ درخواست مجوز کسب و کار از ابتدای سال گذشته تا اول اردیبهشت ماه امسال در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد ۳۰۲ هزار و ۴۳۷ مجوز کاملاً غیرحضوری و بدون کاغذ و الکترونیکی صادر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098569/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B3%DB%B0%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری