صدور ۲۵۷ هزار مجوز برخط توسط درگاه ملی مجوزها


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد در آخرین آمار خود اعلام کرد ۷۲۴ هزار و ۷۶۱ درخواست مجوز از ابتدای امسال تا یازدهم اسفند ماه در درگاه ملی مجوزها ثبت و تعداد ۲۵۷ هزار و ۵۶۲ مجوز به صورت برخط، بدون حضور و بدون کاغذ صادر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048328/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B5%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری